Välkommen till Kämpingestugans förskola

Förskolan har barn i åldrarna 1-5 år. Den är belägen i Kämpinge med närhet till stränder och skogsområden. Kämpingestugans förskola har 40 heltidsplatser uppdelat på två sidor.

 

 

Arbetssätt:

Förskolan har två avdelningar men vi räknar oss som ett arbetslag där varje pedagog har ett huvudansvar på den avdelning där man har sina mentorsbarn.

  • Havet 1-2-årsavdelning

  • Stranden 3- 5-årsavdelning

Vi använder alla förskolans lokaler gemensamt men Havets Lärmiljöer är huvudsakligen anpassade till barn i åldern 1-2 samt Strandens Lärmiljöer till barn i åldern 3-5 år.

 
 
Barnens intressen är centralt för oss och verksamheten styrs av detta. Pedagogerna använder bl.a. pedagogisk dokumentation, intervjuer och samtal för att utveckla  verksamheten och miljön.
 
 
 
Vill ni veta mer om vår verksamhet så läs gärna:
Välkommen till oss på Kämpingestugan Ht 2015
 
 
 
Titta också gärna in på vår Blogg samt Facebooksida, länkar till dessa hittar i under fliken "Sociala Medier".