Likabehandlingsplan

Vi arbetar med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta är vår Likabehandlingsplan för Kämpingstugans förskola