Klagomålshantering

Era synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser era synpunkter och eventuella klagomål som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vid synpunkter och klagomål ber vi er använda våra rutiner och blanketten på denna sidan. Mvh Malin Gustafsson Förskolechef Kämpingestugans förskola