Föräldrasamverkan

Vi vill gärna ha en nära kontakt med våra föräldrar.

Alla föräldrar ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Det i sin tur skapar trygga barn.

Förutom att vi träffas varje dag vid hämtning och lämning har vi föräldramöte varje termin. På hösten är det mycket information om vad som ska hända och om hur läsåret är upplagt. Till vårens möte tar vi gärna in en föreläsare eller dylikt som föräldrar och pedagoger kan lyssna på tillsammans.

Vi har en del fester tillsammans t.ex. luciamorgon och sommarfest. Föräldrar är även alltid välkomna att spendera en dag i vår verksamhet för att se hur deras barn har det under dagen.

Varje år bjuds även föräldrarna in till utvecklingsamtal kring sitt egna barn. Har någon familj önskemål om att ha samtal tätare har vi det.

Kämpingestugan har ett verksamhetsråd som består av föräldrar, personal samt förskolechefen. Rådet träffas en till två gånger per termin eller vid behov. Tillsammans diskuterar verksamhetsrådet stora övergripande frågor som berör förskolan t.ex. Likabehandlingsplan, förbättringar och förändringar i barnens miljö.