Våra öppettider

Kämpingestugan har öppet mellan kl. 06.30-18.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Sommarveckor 

Under sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolor Henriks Hage och verksamheten är förlagd till Kämpingestugan. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Kämpingestugan har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor Malin Gustafsson malin.gustafsson@norlandia.com