Introduktion

Introduktionen på Kämpingestugan sker tillsammans med föräldrarna och brukar ta två veckor. Vissa barn behöver mer tid, vissa barn behöver kortare tid.

Vi erbjuder hembesök på introduktionens första dag för de familjer som önskar det.

Då kan barnet bekanta sig med pedagogen i sin hemmiljö. Föräldern får information om förskolan och kan ställa de frågor de har. Även pedagogen har frågor om barnet och familjen som underlättar introduktionen och barnets första tid på förskolan. t.ex. sovvanor, allergier och favoritlekar. Om familjen hellre vill träffas på förskolan för detta introduktionssamtal, går det givetvis bra.

Första dagen på förskolan hälsar barnet och föräldern på en timme. Vanligvis är det på förmiddagen. Andra dagen är besöket 2 timmar.

Därefter lägger föräldern och pedagogen upp schema för resterande inskolningstid.

Föräldern börjar lämna sitt barn till introduktionspedagogen efter ett par dagar. Vid första lämningstillfället lämnas barnet bara en kort stund och föräldern stannar kvar på förskolan. Efterhand utökas stunden då barnen lämnas över till pedagogen och under andra veckan brukar barnet lämnas mellan 09.00-14.00 utan att föräldern är närvarande.