En dag på Kämpingestugan

Kämpingestugan öppnar kl. 06.30 och har öppet till 18.00. Nedan är ett exempel på hur en dag ser ut för barnen.

06.30 Förskolan öppnar på Stranden.

07.30  Båda avdelningarna har öppnat.

08.00  Norlandiaskuttet

08.15  Frukost

09.00  De flesta barnen och vuxna är på plats. 

Tisdag, onsdag och torsdag samlas barnen i olika förutbestämda grupper för olika aktiviteter. I dessa mindre grupper kan barnen utmanas inom läroplanens alla områden.Grupperna är åldershomogena och varar mellan 09.00 och 11.30. Måndag och fredag är det gemensamma aktiviteter för hela Kämpingestugan.

10.00 Fruktstund

11.30 Lunch

12.00 Sovstund för de mindre barnen och en vila med saga för de större barnen

Lek i olika grupper både inomhus och utomhus. Vuxna är närvarande som inspiratörer eller deltagare i leken

14.30 Mellanmål

Lek i olika grupper både inomhus och utomhus. Vuxna är närvarande som inspiratörer eller deltagare i leken

16.00/16.30 Alla barn och vuxna samlas på Stranden

Nu har vi lite lugnare lekar och varvar ner

17.00 Frukt

18.00 Förskolan stänger